Top pěší výlety

PRAVČICKÁ BRÁNA A GABRIELINA STEZKA

Národní přírodní památka − jeden z nejznámějších morfologických útvarů českých skalních měst, který se nachází 3 km od Hřenska poblíž státní hranice se SRN. Stal se symbolem Národního parku České Švýcarsko. Svými rozměry (výška klenby 16 m a šířka téměř 27 m, šíře oblouku 7-8 m) je největší pískovcovou skalní bránou v Evropě.

Ze zpřístupněných skal nad restaurací Sokolí hnízdo (budova z roku 1881) jsou úchvatné výhledy. Pravčická brána byla navštěvována již od konce 18. století. Četná návštěvnost způsobovala zvýšenou erozi vrchních partií a destrukci brány. Proto byl v roce 1982 vstup turistů na bránu zakázán. Cílem ochrany je zachování současného stavu a přirozeného vývoje pískovcových skalních masivů a minimalizace negativního antropogenního působení.

Pravčická brána se v roce 2009 dostala do užšího kola ankety New7Wonders o sedm přírodních divů světa, když postoupila mezi 71 semifinalistů. Ročně tuto národní přírodní památku navštíví více než dvěstě tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí.

DOLSKÝ MLÝN

Poprvé doložen roku 1515 jako mlýn o třech kolech (jedno pohánělo pilu, dvě mlecí zařízení). Znovu vystavěn i s budovou pekárny roku 1727. Při nedostatku vody sloužil i jako sladovní mlýn pro bynovecký zámecký pivovar. Roku 1814 doplněn o budovu palírny. Koncem 19. století zde končila trasa pramic Ferdinandovy soutěsky, tehdy došlo k vybudování výčepny. Několik let zde sídlila finanční stráž. Po roce 1945 opuštěn, dnes pouze romantická zřícenina. Dolský mlýn leží v údolí řeky Kamenice, v okolí značené cesty do Vysoké Lípy, Kamenické Stráně a do Jetřichovic.

FERDINANDOVA SOUTĚSKA

Ferdinandova soutěska se nachází mezi Srbskou Kamenicí a Dolským mlýnem. Po roce 1881 tu byla zahájena plavba na člunech - turisté jí využívali,aby se dostali ze Srbské Kamenice do Dolského mlýna,oblíbeného výletního místa. Dnes je neprůchodná,modrá turistická značka vede výš nad levým břehem Kamenice. Místo je přístupné od Královského smrku cestou po louce - na konci louky je nutno přebrodit na druhý břeh,až dojdeme na místo,kde stávala hráz.V pískovcových balvanech v řece jsou znatelné zářezy.

SOUTĚSKA OBERE SCHLEUSE (HORNÍ SPLAV)

Plavba na lodičkách na Horním splavu (Obere Schleuse) - historická, divoká a romantická zároveň.

Jedním z nejoblíbenější cílů v Českosaském Švýcarsku je plavba na lodičkách v soutěsce říčky Křinice u Hinterhermsdorfu.

Slova těžko dokážou popsat vše, co uvidíte při plavbě touto úzkou soutěskou na staré českosaské hranici. Jak zní ticho uprostřed první zóny národního parku? Rozmanitost tvarů skal, které se zrcadlí na hladině Křinice, bere dech. Zážitek z pomalé jízdy a vůně čerstvého vzduchu osvěží zejména v horkých letních dnech. Historky, které převozník během zhruba půlhodinové plavby vypráví, krásné pěší stezky, které Vás provedou krajinou rozeklaných skal, to je Obere Schleuse. Zažijete pocit, že se nacházíte ve světě, kde se příroda ukazuje ještě ve své původní kráse.

Obere Schleuse je obdoba českých soutěsek Edmundova a Divoká soutěska. Soutěskou není nutno jet na lodičce, ale je možné ji projít pěšky. Pěší varianta zajišťuje krásný výhled na soutěsku. Plavba je dlouhá 700 metrů a trvá zhruba 25 minut. U horní části nádrže na saské straně je přístaviště s restaurací a prodejem suvenýrů.POHODOVĚ S KOČÁRKEM

Délka: 4,60 km 

Časová náročnost: 2,5 hod. 
Náročnost: lehká trasa 
Typ trasy: pěší trasa 

Popis
NS Jetřichovické stěny - Vysoká Lípa-P,rest.,bus (NS) - Pod Šaunštejnem (NS) - Smolná pec (NS) - Česká Silnice (NS) - Uhlířův domek (NS) - zpět Vysoká Lípa-P,rest.,bus

Vycházka vhodná i pro rodiny s kočárkem a pro cyklisty. Pohodlné. Celá trasa vede ovšem po asfaltové historické České silnici.

Z parkoviště v dolní části Vysoké Lípy vyrazíte po naučné stezce Česká silnice. Minete odbočku na skalní hrad Šaunštejn a stále lesem jdete podél odboček na vybudovanou Smolnou pec a obnovený Uhlířův domek (film Pyšná princezna) s haťovým chodníčkem; všude jsou instalovány informační tabule Správy NP s popisem jednotlivých míst. Stejnou cestou se vracíte zpět.

Zajímavosti:

 • Nová naučná stezka Česká silnice
 • Zastavení Smolná pec
 • Zastavení Uhlířův domek

Praktické informace: Do výchozího místa jezdí turistický autobus 434 Děčín - Hřensko - Jetřichovice - Krásná Lípa, zastávka Jetřichovice, Vysoká Lípa, restaurace.

KOUZLO LUK A CHALUP POD VLČÍ HOROU

Délka 4,50 km 

Časová náročnost3,0 hod. 
Náročnoststředně náročná trasa 
Typ trasypěší trasa 

Popis
Vlčí Hora - Kostel P. Marie Sněžné - Dlouhý důl - Sv. Anna - kaple - Vlčí Hora - výhled - Vlčí Hora.

Z parkoviště u prodejny a kavárny Nobilis Tilia sestupujete po červené značce pěkným údolím do osady Dlouhý Důl, u chalup přetnete silničku a vystoupáte na louky s chalupami osady Sněžná. Na rozcestí odbočíte na žlutou ke kostelu a hřbitovu ve Sněžné (pohled ke Kyjovu) a stále po žluté sestoupíte hezkou stezkou lesem do dolní části Dlouhého Dolu mezi chalupy. Na rozcestí pokračujete po modré, stoupáte loukami k lesu, v něm je péčí krásnolipského Klubu českých turistů obnovená kaple sv. Anny. Stále vzhůru lesem na louky s pohledy na Lužické hory a Vlčí horu s rozhlednou. Asfaltová silnička vás dovede mezi chalupami zpět k výchozímu místu.

Zajímavosti:

 • Nobilis Tilia s kavárnou a prodejnou přírodní kosmetiky a zahradou
 • Kostel a hřbitov na Sněžné
 • Kaple svaté Anny
 • Vyhlídka na Lužické hory
 • Chalupy v Dlouhém Dole
  Praktické informace:

Spojení je i celoročně autobusem linky 407 Varnsdorf - Krásná Lípa - Brtníky, zastávka Krásná Lípa, Vlčí Hora.

ROMANTIKA SKAL POD MARIÁNKOU

Délka8,50 km 

Časová náročnost5,0 hod. 
Náročnoststředně náročná trasa 
Typ trasypěší trasa 
Popis
Jetřichovice parkoviště (modrá) - Infocentrum Jetřichovice (zelená) - Jetřichovice zotavovna (žlutá) - Falkenštejn-odbočka 1 (žlutá) - Skalní hrad Falkenštejn (žlutá) - Falkenštejn-odbočka 1 (žlutá) - Jetřichovice zotavovna (zelená) - odbočka na Vyhlídku Treppenstein (žlutá) - vyhlídka Treppenstein (žlutá) - skalní věž Hezoun (zelená) - Pohovka (červená) - NS Jetřichovické stěny (červená) - Skalní kaple Kny (modrá) - Jetřichovice parkoviště.

Z parkoviště v Jetřichovicích pod kostelem dojdete k infostředisku u hotelu Praha (zastávka autobusu Jetřichovice, hostinec). Po žluté směr Na tokání kolem ozdravovny do Můstkového dolu, v něm po odbočce žluté značky vzhůru na skalní hrad Falkenštejn s výhledy do okolí. Kovové poměrně pohodlné schody. Stejnou cestou zpět k ozdravovně, po zelené (směr Pohovka) pod skalami okrajem louky a lesa na odbočku místního obrázkového značení Pfeifferův lesík, po něm lesem ke skalnímu masivu Treppenstein, výstup na vrchol skály mírně obtížný, výhled na nejbližší okolí (Jetřichovické skály, Koliště). Zpět k zelené, po ní výstup mezi skalami krásnou cestou na rozcestí Pohovka. Odtud pokračujete po červené (směr Mezní Louka) po vrstevnicové stezce, po levé straně z okraje skal se nabízejí výhledy na okolí Jetřichovic a Růžák. Potom prudce sestoupíte po schodech úzkou roklí ke skalní kapli Kny a po modré značce (sestup, krátký výstup lesem a okrajem louky a lesa s výhledem na panorama Jetřichovických skal) a kolem kostela a hřbitova se vracíte do Jetřichovic k parkovišti.

Zajímavosti:

 • Skalní hrad Falkenštejn
 • Skála Treppenstein s vyhlídkou
 • Vyhlídky pod Kolištěm
 • Skalní kaple Kny
 • Kostel a hřbitov v Jetřichovicích

Praktické informace: Do Jetřichovic lze dojet autobusy 434 a 436.